NVO Elektrana –  Centar za razvoj elektronske umetnosti i kulture iz Novog Sada, bavi se radom sa mladima, organizuje kulturne i edukativne aktivnosti, podržava produkciju u novim medijima i priređuje muzičke događaje.

1

Projekti i edukacija

2

Multimedijalni događaji

3

Produkcija u novim medijima